سلام!
  با شروع فصل امتحانات مجبورم که وبلاگ نویسی رو برای مدتی رها کنم.
  پس تا پایان روز /91/10/28 با شما خداحافظی میکنم.


فتواى حسین [علیه السلام ] این است: آری ؛ در نتوانستن نیز بایستن هست ...

- دکتر شریعتی

منبع : دنیای مجازی من

جملات زیبا گیله مرد
موضوع :
امام حسین(ع) ,